Bestyrelse & støtteforening

Bestyrelsen for Vormark Forsamlingshus

Formand: Peter B. Nielsen
Revsørevej 50, 5874 Hesselager
Telefon: 23 60 73 48

Næstformand: Kurt Qvistgaard
Bøsørevej 26, 5874 Hesselager
Telefon: 40 31 77 16

Kasserer: Svend Andenæs
Bøsørevej 43, 5874 Hesselager
Telefon: 40 35 43 13

Webmaster: Eske Manfeldt-Kongstad
Askebæk 11, 5874 Hesselager
Telefon: 21 29 29 56

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Erland Nielsen
Bitte Hansen
Steen Jensen
Søren Christensen
Bent Duerlund
Brian Jansen

Støtteforeningen til Vormark Forsamlingshus

Støtteforeningen til Vormark forsamlingshus består af følgende medlemmer:

Formand: Karen Nielsen
Telefon: 25 17 59 42

Næstformand: Anne Marie Juhl
Telefon: 26 52 96 47

Kasserer: Ellen Andenæs
Telefon: 23 47 18 21

Støtteforeningens øvrige medlemmer:
Else Rasmussen
Lissi Nielsen