Bestyrelse & støtteforening

Bestyrelsen for Vormark Forsamlingshus

Formand: Peter B. Nielsen
Revsørevej 50, 5874 Hesselager
Telefon: 23 60 73 48
formand@vormarkforsamlingshus.dk

Næstformand: Steen Jensen
naestformand@vormarkforsamlingshus.dk

Kasserer: Kurt Qvistgaard
Bøsørevej 26, 5874 Hesselager
Telefon: 40 31 77 16
kasserer@vormarkforsamlingshus.dk

Sekretær:
Bitte Hansen
sekretaer@vormarkforsamlingshus.dk

Webmaster: Mila Manieva Dalby
Bøsørøvej 35, 5874 Hesselager
kontakt@danskenoedder.dk
Telefon: 42 60 82 15

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Søren Christensen
Morten Tueman
Jesper Møller Madsen

Suppleanter:
Susanne Huus Stryhn
Henrik Stenderup Nielsen

Støtteforeningen til Vormark Forsamlingshus

Støtteforeningen til Vormark forsamlingshus består af følgende medlemmer:

Formand: Susanne Adele Ullerlund
Telefon: 40 45 12 94

Kasserer: Thereza Stenderup Nielsen
Telefon: 61 14 12 25
hentez@live.dk

Sekretær:
Majbrit Telefon: 21 79 41 69

Støtteforeningens øvrige medlemmer:
Karen Nielsen
Louise Østergaard
Else