Bestyrelse & støtteforening

Bestyrelsen for Vormark Forsamlingshus

Formand: Peter Bøjlehauge Nielsen
Telefon: 23 60 73 48
formand@vormarkforsamlingshus.dk

Næstformand: Steen Jensen
Telefon: 31 90 21 22
naestformand@vormarkforsamlingshus.dk

Kasserer: Bent Ullerlund
Telefon: 23 26 11 07
kasserer@vormarkforsmamlingshus.dk

Sekretær:
Birte Hansen
Telefon: 23 60 76 84
sekretaer@vormarkforsamlingshus.dk

Webmaster: Mila Manieva Dalby
Bøsørøvej 35, 5874 Hesselager
kontakt@danskenoedder.dk
Telefon: 42 60 82 15

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Jesper Madsen
Claus Buch
Søren Christensen
Svend Erik Johannesen
Steen Jensen

Suppleanter:
Susanne Huus Stryhn
Henrik Stenderup Nielsen

Støtteforeningen til Vormark Forsamlingshus

Støtteforeningen til Vormark forsamlingshus består af følgende medlemmer:

Formand: Louise Østergård
Telefon: 60 70 15 84

Kasserer: Susanne Ullerlund
Telefon: 40 45 12 94

Sekretær:
Majbrit Jensen
Telefon: 21 79 41 69

Støtteforeningens øvrige medlemmer:
Anne Marie Juhl
Trine Madsen

Suppleanter:
Pia Anderskov